Fildişi CoC Sertifikası

Fildişi sahillerinde ihracatınız sırasında gerekli olan belgenin adı COC- Certificate of Conformity belgesidir. Sürece başlatmak için aşağıdaki belgelere ihtiyac duyulur.


FDI (Alıcınızın ithatlat ülkesinden temin etmesi gereken bir dökümandır.)

Proforma Fatura

Ürünlere ait görseller

Ürünlere ait test raporları


Yukarıdaki belgeler temin edildikten sonra dosyanız oluşturulur ve onaylanmasının ardından gözetim için ürünlerin hazır olduğu depo, stok sahasında denetim yapılması için bir demetim personeli fiziki olarak denetimi gerçekleştirmek üzere ürünlerin kontrolünü sağlar. Ürünlerin üzerinde daha önceden sizlere bildirdiğimiz markalamalar mevcut ise yükleme onayınız verilir ve final fatura ve paket listesi iletmenize istinaden belgeniz elekronik olarak yayınlanır.

Tüm ürünlere sertifikasyon zorunluluğu bulunmamaktadır. Gümrük tarife kodlarını iletmenize istinaden yapılacak kontrollerin ardından sizleri bilgilendiriyor olacağız.