Seramik Karo ve Gazlı yakan cihazlar için

Suudi Arabistan Kalite Kurumu (SASO) ‘nun 13 Eylül 2019 tarihli bilgilendirmesine Q Mark işareti Seramik Karo ve Gaz yakan cihaz ürünlerinde, Suudi Arabistana ihracat yapmak isteyen üretici, ihracatcılar için zorunlu hale getirelecek olup Q Mark sertifikasının alınmasının ardından SABER sistemi aracılığı ile sertifilasyon işlemine devam edilme zorunluluğu bulunmaktadır.